Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

H ιστοσελίδα pdm.gov.gr βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω ανανέωσηςΕπικοινωνία
Διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη
Τηλ: 24610 53110